Đội ngũ nhân viên
Trần Vũ
Managing Director
0913 229 207
Nguyễn Thành Nam
Phó giám đốc
0912.877.972
Trần Hiếu
Executive Assistant
0904 690 053
Lê Thị Bình
Accountant - Sales
0988 470 034
Vũ Thị Thanh Huyền
Accountant - Purchases & Logistics
0127 527 8431
Phạm Thanh Minh
Head of Accounting & Finance
0988 220 960
Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Head of Business Support & Adminstation
0977 907 053
Nguyễn Thị Loan
Business Support & Administration Associate
0986 872 835
Lê Thị Duyên
Account Manager
0976 436 839
Đỗ Thị Quỳnh Trang
Sales Associate - Retail
0977 208 788
Nguyễn Văn Minh
Sales Engineer
0904 800 328
Nguyễn Xuân Linh
Sales Engineer/ Head of Mechanical Engineering
0919 977 391
Lưu Văn Định
Sales Engineer
0903 454 416
Nguyễn Thị Kiều Trinh
Head of IT
0962 630 788